Skip to main content.

Jormakan suku on aito karjalainen suku. Juuret ovat pakkoluovutetussa Karjalassa Sortavalan maalaiskunnassa. Ensimmäiset Jormakka-nimiset esi-isämme ilmestyivät virallisiin asiakirjoihin 1600-luvun jälkipuoliskolla.

Jormakan sukuseura ry on perustettu 20.2.1988 Karjala-talon Laatokka-kabinetissa Helsingissä. Tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun synnyinseudun ja menneitten sukupolvien muistoa, toimia suvun jäsenten välisenä yhdyssiteenä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseuraan tällä hetkellä kuuluu vajaa 140 jäsentä.

Sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa. Vuonna 1997 painettiin Jormakan Suku-sukukirja. Keväällä 2005 valmistui jatko-osa. Molemmista kirjoista lisäpainokset pehmeäkantisina kesän 2019 sukukokoukseen mennessä. Kirjan hinta on 30 € plus mahdolliset toimituskulut.

Sukuluettelossa on tällä hetkellä yli 6500 henkilöä.

Seuraava sukukokouskokous ja sukujuhla pidetään 27.7.2019  Jyväskylän kristillisellä opistolla. Kokouskutsu ja ohjelma löytyvät sukukirjeestä.  Kaikki jollakin tavalla Jormakan sukuun liittyvät henkilöt joukolla mukaan! Ohjelmassa on kaksi mielenkiintoista esitelmää. Taimo Tokkari Sortavalan pitäjäseurasta pitää Sortavala-aiheisen esitelmän. Sukuseuran puheenjohtaja kertoo Jormakan suvusta kautta aikain. Lisäksi ohjelmassa on korkeatasoisia musiikkiesityksiä.