Skip to main content.

Jormakan suku on aito karjalainen suku. Juuret ovat pakkoluovutetussa Karjalassa Sortavalan maalaiskunnassa. Ensimmäiset Jormakka-nimiset esi-isämme ilmestyivät virallisiin asiakirjoihin 1600-luvun jälkipuoliskolla.

Jormakan sukuseura ry on perustettu 20.2.1988 Karjala-talon Laatokka-kabinetissa Helsingissä. Tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun synnyinseudun ja menneitten sukupolvien muistoa, toimia suvun jäsenten välisenä yhdyssiteenä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseuraan tällä hetkellä kuuluu vajaa 140 jäsentä.

Sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa. Vuonna 1997 painettiin Jormakan Suku-sukukirja. Keväällä 2005 valmistui jatko-osa. Suunnitelmissa on ottaa molemmista kirjoista lisäpainokset pehmeäkantisina.

Sukuluettelossa on tällä hetkellä yli 6500 henkilöä.

Seuraava sukukokouskokous pidetään heinäkuun lopulla vuonna 2019.